ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Προωθώντας την Αποτελεσματική Μάθηση στην Ψηφιακή Εποχή – Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Dig0CompOrg)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου δημοσιεύουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations – DigCompOrg) στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

To πλαίσιο αναφοράς DigCompOrg φιλοδοξεί να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης, στόχος του DigCompOrg είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων για την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η αναφορά DigCompOrg

Facebook
Twitter
LinkedIn
Μετάβαση στο περιεχόμενο