ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Αναφορές

1.2.2: Αναφορά βιβλιογραφίας σχετικά με μελέτες πάνω σε διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές στις οικονομικές επιστήμες και την ενσωμάτωση της έρευνας στη διδασκαλία
Π1.2.1: Αναφορά βιβλιογραφίας σχετικά με έρευνες και μοντέλα για τη χρήση τεχνολογιών στην εκπαίδευση, μοντέλα υιοθέτησης τεχνολογίας με έμφαση στην εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Μετάβαση στο περιεχόμενο