ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Επιμορφωτικά Προγράμματα παλαιότερων ετών

Ακαδημαϊκό Έτος

ΠΕ2.2 Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα “Παιδαγωγική & διδασκαλία στη Γ’ εκπαίδευση. Καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας”
ΠΕ2.3 Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα “Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών για τη συμπερίληψη φοιτητών με αναπηρία”
ΠΕ2.4 Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα “Σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης”
ΠΕ2.5 Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση”
ΠΕ2.6 Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα “Εκπαίδευση και υποστήριξη του διδακτικού έργου με την αξιοποίηση των ΤΠΕ”

Φίλτρα

Μήνας
Εισηγητής
Επιλογή
Τρόπος Διδασκαλίας

Μήνας-Εβδομάδα

Ημέρα & ώρα

Εισηγητής/Εισηγήτρια

Τίτλος

Θεματική ενότητα

Τηλεκπαίδευση ή Δια ζώσης

Σεπ
[12-16]
13/09/2022
18.00-20.00
Συτζιούκη Μαρία, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Θεωρίες Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Εμπειρική Μάθηση και Γνωσιακή Προσέγγιση. Μη τυπική μάθηση και άτυπες δεξιότητες: πρακτικές εφαρμογές (1/2)
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Σεπ
[19-23]
20/09/2022
18.00-20.00
Συτζιούκη Μαρία, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Θεωρίες Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Εμπειρική Μάθηση και Γνωσιακή Προσέγγιση. Μη τυπική μάθηση και άτυπες δεξιότητες: πρακτικές εφαρμογές (2/2)
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Σεπ
[26-30]
26/09/2022
18:00-20:00
Παμπούρη Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων: θεωρία και πρακτικές εφαρμογές (1/2)
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Οκτ
[3-7]
03/10/2022
18:00-20:00
Παμπούρη Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων: θεωρία και πρακτικές εφαρμογές (2/2)
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Οκτ
[10-14]
14/10/2022
18:00-20:00
Παυλή Κορρέ Μαρία, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ
Εναρκτήρια συνάντηση - Μαθησιακό Συμβόλαιο - Syllabus
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Οκτ
[17-21]
17/10/2022
13:00-15:00
Κασκάλης Θεόδωρος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑΜΑΚ
Εργαλεία για παραγωγή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού: Ψηφιακή τυπογραφία, ελεύθερες γραμματοσειρές. Μορφές συμπίεσης και αποθήκευσης ήχου, εικόνων, βίντεο. Λήψη, αποθήκευση και επεξεργασία ήχου, εικόνων, βίντεο. (1/3)
ΠΕ.2.6
Δια ζώσης σε εργαστήριο
2 ώρες
Εργαστήριο 234, Κτίριο Γ’
Οκτ
[24-28]
24/10/2022
13:00-15:00
Κασκάλης Θεόδωρος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑΜΑΚ
Εργαλεία για παραγωγή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού: Ψηφιακή τυπογραφία, ελεύθερες γραμματοσειρές. Μορφές συμπίεσης και αποθήκευσης ήχου, εικόνων, βίντεο. Λήψη, αποθήκευση και επεξεργασία ήχου, εικόνων, βίντεο. (2/3)
ΠΕ.2.6
Δια ζώσης σε εργαστήριο
2 ώρες
Εργαστήριο 234, Κτίριο Γ’
Νοε
[7-11]
07/11/2022
13:00-15:00
Κασκάλης Θεόδωρος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑΜΑΚ
Εργαλεία για παραγωγή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού: Ψηφιακή τυπογραφία, ελεύθερες γραμματοσειρές. Μορφές συμπίεσης και αποθήκευσης ήχου, εικόνων, βίντεο. Λήψη, αποθήκευση και επεξεργασία ήχου, εικόνων, βίντεο. (3/3)
ΠΕ.2.6
Δια ζώσης σε εργαστήριο
2 ώρες
Εργαστήριο 234, Κτίριο Γ’
Νοε
[7-11]
11/11/2022
18:00-20:00
Φραγκούλης Ιωσήφ, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας (1/2)
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Νοε
[14-18]
16/11/2022
18.00-20.00
Βαλκάνος Ευθύμιος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας (2/2)
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Νοε
[21-25]
24/11/2022
18.00-20.00
Βαλκάνος Ευθύμιος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Η αξιοποίηση του mentoring στο διδακτικό έργο των διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Δεκ
[5-9]
09/12/2022
14.00-16.00
Κύρτσου Κατερίνα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΜΑΚ
Νέες προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας στις Οικονομικές Επιστήμες (1/2)
ΠΕ.2.2
Δια ζώσης
2 ώρες
Αίθουσα 6
Δεκ
[12-16]
16/12/2022
18:00-20:00
Φραγκούλης Ιωσήφ, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Η χρήση της τέχνης στην διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Ιαν
[9-13]
11/01/2023
10.00-12.00
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών για τη συμπερίληψη φοιτητών με αναπηρία (1/2)
ΠΕ.2.3
Δια ζώσης
2 ώρες
Αίθουσα 2
Ιαν
[16-20]
18/01/2023
18:00-20:00
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών για τη συμπερίληψη φοιτητών με αναπηρία (2/2)
ΠΕ.2.3
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Ιαν
[23-27]
24/01/2023
18.00-20.00
Δαγδιλέλης Βασίλειος Αφυπηρετήσας Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Παιδαγωγικές αρχές και μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) (1/2)
ΠΕ.2.5
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Ιαν
[23-29]
27/01/2023
14:00-16:00
Κύρτσου Κατερίνα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΜΑΚ
Νέες προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας στις Οικονομικές Επιστήμες (2/2)
ΠΕ.2.2
Δια ζώσης
OE 313-314, 3ος όροφος ΓΔ
Φεβ
[1-3]
02/02/2023
18:00-20:00
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Παιδαγωγικές αρχές και μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) (2/2)
ΠΕ.2.5
Δια ζώσης σε εργαστήριο
2 ώρες
Εργαστήριο ΚΥΔ 1
Φεβ
[6-10]
09/02/2023
18:00-20:00
Φραγκούλης Ιωσήφ, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Φεβ
[13-17]
17/02/2023
17:00-19:00
Συτζιούκη Μαρία, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Μέθοδοι και τεχνικές, αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέθοδοι e-assessment, πρακτική αξιολόγηση
ΠΕ.2.4
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Φεβ
[20-24]
24/02/2023
11:00-13:00
Μπουτσιούκη Σοφία, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΑΜΑΚ
Δημιουργία Teaching Portfolio
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαρ
[1-3]
03/03/2023
18:00-20:00
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Αξιολόγηση με portfolio και e-portfolio
ΠΕ.2.4
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαρ
[6-10]
10/03/2023
17:30-19:30
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Online αξιολόγηση – πλατφόρμες online αξιολόγησης
ΠΕ.2.4
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαρ
[13-17]
17/03/2023
19:00-21:00
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Πλατφόρμες και καλές πρακτικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Αξιοποίηση των εργαλείων του Open eclass στην υποστήριξη σύγχρονων διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων)
ΠΕ.2.5
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαρ
[20-24]
24/03/2023
16:00 -18:00
Λεύκος Ιωάννης, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Χρήση νέων ψηφιακών περιβαλλόντων στη διδασκαλία
ΠΕ.2.6
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαρ
[27-31]
31/03/2023
19:00 -21:00
Λεύκος Ιωάννης, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Προτάσεις για την διδακτική αξιοποίηση των ψηφιακών παρουσιάσεων - αφισών - χρονογραμμών - συννεφόλεξων
ΠΕ.2.6
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Απρ
[3-7]
07/04/2023
9:00-11:00
Λεύκος Ιωάννης, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Διαδραστικοί πίνακες και η αποτελεσματική τους αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία
ΠΕ.2.6
Δια ζώσης
2 ώρες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Αίθουσα συνεδρίων
Απρ
[24-28]
28/04/2023
15:00-17:00
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom)
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαϊ
[2-5]
05/05/2023
14:30-16:30
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Μάθηση μέσα από το Παιχνίδι
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαϊ
[8-12]
10/05/2023
17:00-19:00
Ταμπούρης Ευθύμιος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑΜΑΚ
Μάθηση βασισμένη στο Πρόβλημα (Problem-Based Learning)
ΠΕ.2.2
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαϊ
[15-19]
18/05/2023
17:00-19:00
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Μέθοδοι και πρακτικές δημιουργίας και υποστήριξης online καινοτήτων μάθησης. Περιβάλλοντα και πλατφόρμες
ΠΕ.2.6
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μαϊ
[22-26]
24/05/2023
17.30-19.30
Καζανίδης Ιωάννης, Τμήμα Πληροφορικής, ΔΙΠΑΕ
Τεχνολογίες εμβύθισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (1/2)
ΠΕ.2.6
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Ιουν
[1-2]
01/06/2023
16.00-18.00
Καζανίδης Ιωάννης, Τμήμα Πληροφορικής, ΔΙΠΑΕ
Τεχνολογίες εμβύθισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (2/2)
ΠΕ.2.6
Τηλεκπαίδευση
2 ώρες
Μετάβαση στο περιεχόμενο