ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Επιμορφωτικός κύκλος ανοικτής πρόσβασης MOOC. Πανεπιστημιακή Αγωγή: Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Ε.Δ.Ι.Μ.Α. TotT)
προσκαλεί το Διδακτικό προσωπικό να παρακολουθήσει ένα ασύγχρονο επιμορφωτικό κύκλο ανοικτής πρόσβασης MOOC με τίτλο “Πανεπιστημιακή Αγωγή: Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”.
Στον επιμορφωτικό κύκλο παρουσιάζονται οκτώ θεματικές ενότητες που αφορούν την διδακτική:

  1. Φοιτητοκεντρική μάθηση
  2. Συμπεριληπτική Μάθηση
  3. Σχεδιασμός Μαθήματος/Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών
  4. Διαμορφωτική Αξιολόγηση
  5. Φοιτητές ως Ισότιμοι Εταίροι
  6. Σύνδεση Διδασκαλίας και έρευνας
  7. Ψηφιακή ισότητα και
  8. Ψηφιακή ετοιμότητα

Αναμενόμενος χρόνος διάρκειας της ολοκλήρωσης του κύκλου είναι 8 εβδομάδες (με 2 ώρες κάθε
εβδομάδα) και αναμενόμενη ημερομηνία λήξης 08/01/2024 οπότε και θα δοθούν πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να εγγραφούν μόνοι/ες τους στην πλατφόρμα Opencourses.uoc.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://opencourses.uoc.gr/courses/course/view.php?id=385

Η πρόσκληση

Facebook
Twitter
LinkedIn
Μετάβαση στο περιεχόμενο