ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Πανεπιστημιακή Αγωγή. Διδακτική μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

panpaid

Ο συλλογικός αυτός τόμος είναι αποτέλεσμα της ομάδας έργου του ΚΕΔΙΜΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την επιμέλεια του τόμου είχε η συντονίστρια του ΚΕΔΙΜΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης Δρ. Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts.

Ο συλλογικός αυτός τόμος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την Πανεπιστημιακή Αγωγή και τη διδακτική μεθοδολογία.

Βασικός στόχος του τόμου αυτού είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση και ένας προβληματισμός σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των διδασκόντων/-ουσών, αλλά και ανάμεσα σε αυτούς/-ές και τους ερευνητές/-τριες της εκπαίδευσης και να παρέχει δομημένες και συστηματικές ευκαιρίες για αναστοχαστική εκπαίδευση με σκοπό την αυτόνομη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ.

Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικούς προσανατολισμούς αλλά παραθέτει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί στον πανεπιστημιακό χώρο με επιτυχία και με τον τρόπο αυτόν έχει έναν πιο άμεσο χαρακτήρα, αφού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση και στον σχολιασμό πολλών παραδειγμάτων διδακτικών μεθόδων, στρατηγικών και εκπαιδευτικών προτάσεων που περιλαμβάνουν μια ιεραρχία εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων.

Ο συλλογικός τόμος βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Μετάβαση στο περιεχόμενο