ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας (1/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν η έννοια και οι λειτουργίες της βιωματικής μάθησης, οι λόγοι χρήσης βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι σημαντικότερες από τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διδακτική πράξη, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους. Παράλληλα οι επιμορφούμενοι θα επεξεργαστούν σε μικρές ομάδες δραστηριότητες εφαρμογής συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (1/2)

Λέξεις Κλειδιά: βιωματική μάθηση, συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 11/11/2022

Συγγραφείς:

Φραγκούλης Ιωσήφ, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο