ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας (2/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στη δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση θα παρουσιαστεί αναλυτικά το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών: debate, προσομοίωση και επίδειξης. Οι επιμορφούμενοι θα επεξεργαστούν σε μικρές ομάδες δραστηριότητες εφαρμογής συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα θα παρουσιαστούν τα στάδια υλοποίησης κάθε συμμετοχικής εκπαιδευτικής τεχνικής ( έναρξη, κύριο μέρος, κλείσιμο), τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και προτεινόμενοι τρόποι χρήσης κάθε συμμετοχικής εκπαιδευτικής τεχνικής. Επιπρόσθετα θα παρουσιαστεί η εκπαιδευτική τεχνική της εισήγησης και θα αναλυθούν τρόποι με τους οποίους είναι δυνατή η ποιοτική της βελτίωση στη διδασκαλία και μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (2/2)

Λέξεις Κλειδιά: βιωματική μάθηση, συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 16/11/2022

Συγγραφείς:

Βαλκάνος Ευθύμιος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο