ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού προγράμματος θα προσδιοριστεί εννοιολογικά ο όρος αξιολόγηση, θα αποσαφηνιστεί το παιδαγωγικό πλαίσιο υλοποίησής της, καθώς και οι λόγοι αξιοποίησής της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα θα παρουσιαστούν τα μοντέλα και οι τύποι αξιολόγησης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αξιολόγηση θα συνδεθεί με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και θα αναλυθούν δείκτες ποιότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση, δείκτης ποιότητας, μοντέλα

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 09/02/2023

Συγγραφείς:

Φραγκούλης Ιωσήφ, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο