ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Παιδαγωγικές αρχές και μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) (2/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης επιμόρφωσης με τίτλο: «Παιδαγωγικές αρχές και μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη)» θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που μεταβάλουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον προσφέρονται και οργανώνονται μαθήματα και προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν λειτουργίες και χαρακτηριστικά των μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων.

Λέξεις Κλειδιά: MOOCS, ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, παρακολούθηση-συμμετοχή

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 02/02/2023

Συγγραφείς:

Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο