ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Η Αγγλική Γλώσσα ως Μέσον Διδασκαλίας, Μάθησης, Αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (EMI: English-Medium Instruction in Higher Education)

Σύντομη Περιγραφή

Η ανά τον κόσμο διάδοση  αγγλόφωνων πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μη αγγλόφωνες χώρες αναδεικνύει ένα νέο εκπαιδευτικό φαινόμενο, της Αγγλικής Γλώσσας ως Μέσον Διδασκαλίας (English-Medium Instruction) και ένα καινοφανές κοινωνιο-γλωσσολογικό εκπαιδευτικό ζήτημα. Στη συνάντησή μας θα συζητήσουμε το φαινόμενο ΕΜΙ (English Medium Instruction) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή ζητήματα που εγείρονται από το EMI, παράγοντες που επηρεάζουν τα διδακτικά/μαθησιακά αποτελέσματα και γενικά το βαθμό της επιτυχούς υλοποίησης της εκπαίδευσης τύπου EMI, και μοντέλα πανεπιστημιακών προγραμμάτων ΕΜΙ όπως διαμορφώνονται διεθνώς. Τέλος, θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα και προτάσεις για την Ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων τύπου ΕΜΙ.

Πληροφορίες

Μαθησιακά Αντικείμενα: Καλή πρακτική, Παρουσίαση
Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 13/07/2023

Συγγραφείς:

Κοκκίνου Ουρανία, ΕΕΠ Αγγλικής Γλώσσας, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο