ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Καλές Πρακτικές για τη Διδασκαλία των Δομών Δεδομένων

Σύντομη Περιγραφή

Η αποτελεσματική διδασκαλία των Δομών Δεδομένων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, σαφείς εξηγήσεις και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Ακολουθούν ορισμένες καλές πρακτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διδασκαλία των δομών δεδομένων

Λέξεις Κλειδιά: δομές δεδομένων, κωδικοποίηση, συνεργασία

Πληροφορίες

Μαθησιακά Αντικείμενα: Καλή πρακτική
Επίπεδο: Μεσαίο
Ημερομηνία: 23/07/2023

Συγγραφείς:

Σατρατζέμη Μάγια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο