ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Καλές πρακτικές για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (ΑΠ), όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, συνοδεύεται από ποικίλες δυσκολίες.
Ακολουθούν ορισμένες καλές πρακτικές που μπορεί να ληφθούν υπόψη κατά τη διδασκαλία των βασικών αντικειμενοστρεφών εννοιών που επικεντρώνονται:

  • στην παρουσίαση δυσκολιών και παρανοήσεων που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία και διδακτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους
  • στην παρουσίαση ενδεικτικών δραστηριοτήτων για το περιβάλλον BlueJ που βασίζονται στη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση.
Λέξεις Κλειδιά: BlueJ, αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, δυσκολίες, καλές πρακτικές, παρανοήσεις

Πληροφορίες

Μαθησιακά Αντικείμενα: Καλή πρακτική
Ημερομηνία: 05/10/2023

Συγγραφείς:

Ξυνόγαλος Στέλιος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο