ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Εφαρμογές παραγωγικής ΤΝ στα ακαδημαϊκά μαθήματα: σχεδιασμός, αξιολόγηση και πλαγιαρισμός στην εποχή του ChatGPT

Σύντομη Περιγραφή

Στην παρουσίαση θα πραγματοποιηθούν αναφορές στις εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στο ChatGPT, στις δυνατότητες και στους περιορισμούς του. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης του χρήστη με το μοντέλο του ChatGPT και στοιχεία της μηχανικής προτροπών. Αυτό θα γίνει με συγκεκριμένα παραδείγματα υπό τη μορφή επίδειξης στον σχεδιασμό περιεχομένου, στην ανατροφοδότηση και στην αξιολόγηση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έρευνας κ.α. Ακόμη, θα τεθούν προβληματισμοί σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον ακαδημαϊκό και στον εκπαιδευτικό χώρο με αναφορά σε ζητήματα δεοντολογικής χρήσης, ανάθεσης εργασιών και πλαγιαρισμού. Αναμένεται να ακολουθήσει συζήτηση στη θεματολογία της παρουσίασης.

Λέξεις Κλειδιά: ChatGPT, Generative Artificial Intelligence, παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη

Πληροφορίες

Μαθησιακά Αντικείμενα: Tutorial, Εργαλείο
Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 29/10/2023

Συγγραφείς:

Τσιωτάκης Παναγιώτης, Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο