ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search
quote

Συμβάλλει στη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί και στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚεΔιΜα)

Υποστήριξη στη διδακτική προσέγγιση και το διδακτικό έργο που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚεΔιΜΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2022 ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου με σκοπό να αποτελέσει εστιακό σημείο συγκέντρωσης και αναδιανομής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού.
01

Επιμορφωτικά

Προγράμματα

02

Αποθετήριο

03

Δράσεις

Δημιουργία Αποθετηρίου

υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού

και καλών πρακτικών

Στόχος η δημιουργία κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και διαρκούς βελτίωσης του διδακτικού έργου

ΚεΔιΜα - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δράσεις

Συμμετοχή του ΚεΔιΜα ΠΑΜΑΚ στο 1rst International Conference of the Network of Learnig and Teaching Centers in Greek Universities

Συμμετοχή του ΚεΔιΜα ΠΑΜΑΚ στο 1rst International Conference of the Network of Learnig and Teaching Centers in Greek Universities

Έναρξη:
06-07-2023 - 9:00 πμ
Λήξη:
07-07-2023 - 7:00 μμ
Το ΚεΔιΜα του ΠΑΜΑΚ συμμετείχε στο 1st International Conference of the Network of Learning and Teaching Centers in Greek Universities:…
2η Ημερίδα Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απολογισμός & Προοπτικές

2η Ημερίδα Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απολογισμός & Προοπτικές

Έναρξη:
27-06-2023 - 9:00 πμ
Λήξη:
27-06-2023 - 2:30 μμ
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης (ΚεΔιΜα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με στόχο την προβολή του…

ΚεΔιΜα - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νέα - Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικός κύκλος ανοικτής πρόσβασης MOOC. Πανεπιστημιακή Αγωγή: Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Ε.Δ.Ι.Μ.Α. TotT)
προσκαλεί το Διδακτικό προσωπικό να παρακολουθήσει ένα ασύγχρονο επιμορφωτικό κύκλο ανοικτής πρόσβασης MOOC με τίτλο “Πανεπιστημιακή Αγωγή: Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”.

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο