ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Δημιουργία Teaching Portfolio

Σύντομη Περιγραφή

Το Teaching Portfolio αποτελεί ένα εργαλείο αποτύπωσης, διαχείρισης και προβολής της
διδακτικής στρατηγικής, μεθοδολογίας και εμπειρίας ενός διδάσκοντος. Στην ενότητα αυτή
ορίζεται η έννοια του Teaching Portfolio, περιγράφεται το περιεχόμενο που μπορεί να
συναρμοστεί σε αυτό και παρουσιάζονται οι διαφορετικές μορφές με τις οποίες καθίσταται
λειτουργικό ανάλογα με το ειδικό πλαίσιο όπου χρησιμοποιείται. Επίσης, στην ενότητα
επισημαίνονται τα δυνητικά οφέλη που ενέχει τόσο για τον ίδιο τον διδάσκοντα όσο και για
τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό ίδρυμα, ενώ καταδεικνύεται η δυνατότητά του να
λειτουργεί ως ένα ευέλικτο και εξελισσόμενο υποστηρικτικό πλαίσιο για την ακαδημαϊκή
μάθηση.

Λέξεις Κλειδιά: e-portfolio, teaching portfolio, διδακτική μεθοδολογία, διδακτική φιλοσοφία, εμπειρία

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 24/02/2023

Συγγραφείς:

Μπουτσιούκη Σοφία, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο