ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Αξιολόγηση με portfolio και e-portfolio

Σύντομη Περιγραφή

Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) στην εκπαίδευση είναι η ψηφιακή συλλογή στοιχείων που παρουσιάζει τη μάθηση, τις δεξιότητες και τα επιτεύγματα ενός ατόμου και του επιτρέπει να οργανώσει και να παρουσιάσει την εργασία του. Μπορεί να περιλαμβάνει ακαδημαϊκές εργασίες, projects, προσωπικούς προβληματισμούς και άλλες μορφές πολυμεσικού περιεχομένου. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια αξιοποιούνται ως εργαλείο μάθησης, αξιολόγησης, αναστοχασμού και επαγγελματικής εξέλιξης. Παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να τεκμηριώσουν και να παρουσιάσουν τη μαθησιακή τους πορεία, ενώ επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να αξιολογήσουν την πρόοδο των μαθητών και να παρέχουν ανατροφοδότηση. Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, μεταγνωστικές στρατηγικές και ψηφιακό γραμματισμό, οι οποίες είναι όλο και πιο σημαντικές στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά: αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, κοινωνική μάθηση, κονστρουκτιβισμός και βιωματική μάθηση, συλλογή «στιγμιοτύπων», τεκμηρίωση μαθησιακής πορείας

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 03/03/2023

Συγγραφείς:

Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο