ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Παιδαγωγικές αρχές και μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (1/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στo πρώτο μέρος του Επιμορωτικού προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγικές αρχές και μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη)» θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μερικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που μπορούν να μεταβάλουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα τα μαθήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης θα μελετηθούν ορισμένες βασικές αρχές για τη δόμηση μαθημάτων που διενεργούνται εξ ολοκλήρου από απόσταση (είτε με σύγχρονο, είτε με ασύγχρονο τρόπο) καθώς και τρόποι με τους οποίους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να εμπλουτίσει τα παραδοσιακά μαθήματα (πρόσωπο-με πρόσωπο).

Λέξεις Κλειδιά: ανεστραμμένη τάξη, ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 24/01/2023

Συγγραφείς:

Δαγδιλέλης Βασίλειος Αφυπηρετήσας Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο