ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών για τη συμπερίληψη φοιτητών με αναπηρία (2/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στα πλαίσια του Επιμορφωτικού προγράμματος θα παρουσιαστούν, οι δυνατότητες συνεργασίας του διδακτικού προσωπικού με τη Μονάδα Προσβασιμότητας που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προκειμένου το διδακτικό προσωπικό να λαμβάνει υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία. Επίσης, θα γίνει αναφορά στον εξοπλισμό (συσκευές και λογισμικά) που διαθέτει η Μονάδα Προσβασιμότητας.

Λέξεις Κλειδιά: αναπηρία, βοηθήματα προσβασιμότητας, μονάδα προσβασιμότητας, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, υποστηρικτική τεχνολογία

Πληροφορίες

Επίπεδο: Μεσαίο
Ημερομηνία: 18/01/2023

Συγγραφείς:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο