ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Νέες προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας στις Οικονομικές Επιστήμες (2/2)

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία των Οικονομικών Επιστημών αποτελεί μια δυναμική διαδικασία καθώς θα πρέπει να συνδυάζει ένα πολυδιάστατο σύνολο θεωριών με τις συνθήκες που επικρατούν στην πραγματική οικονομία και στις αγορές, σε συνάρτηση πάντα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες των φοιτητών. Στα πλαίσια των δυο Επιμορφωτικών προγραμμάτων θα παρουσιαστούν, στη βάση της τρέχουσας βιβλιογραφίας, νέες προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας με σκοπό την πιο αποτελεσματική επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Το 2 Επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της διάλεξης στην πράξη. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στα οφέλη ενσωμάτωσης στη διάλεξη δυο μαθησιακών εργαλείων: μελέτη περίπτωσης και μάθηση στη βάση εφαρμογών.

Λέξεις Κλειδιά: εφαρμογές, μελέτη περίπτωσης

Πληροφορίες

Επίπεδο: Προχωρημένο
Ημερομηνία: 27/01/2023

Συγγραφείς:

Κύρτσου Κατερίνα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο