ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Online αξιολόγηση – πλατφόρμες online αξιολόγησης

Σύντομη Περιγραφή

Οι διαδικτυακές αξιολογήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, καθώς προσφέρουν ευελιξία και ευκολία τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους διδάσκοντες. Με τις διαδικτυακές αξιολογήσεις, οι εξετάσεις αποδεσμεύονται από περιορισμούς τόπου και χρόνου, ενώ οι διδάσκοντες μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν, να διαχειριστούν και να βαθμολογήσουν αξιολογήσεις χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Εργαλεία όπως το Kahoot και το Mentimeter προσφέρουν πιο ελκυστική και διαδραστική εμπειρία μάθησης, καθώς οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε κουίζ, δημοσκοπήσεις και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των κινήτρων, καθώς και στην παροχή άμεσης ανατροφοδότησης. Τα διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο για τους διδάσκοντες, καθώς και να δουν τα αποτελέσματα με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να εξάγουν συμπεράσματα κατά τη διαμορφωτική ή και τελική αξιολόγηση του μαθήματος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης και να επιτρέψει στον εκπαιδευτή να εστιάσει περισσότερο στη διδασκαλία και στην παροχή ανατροφοδότησης στους φοιτητές. Παράλληλα, τα διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να διευκολύνουν πιο εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες, καθώς οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν στοχευμένα σχόλια και υποστήριξη με βάση την ατομική τους πορεία.

Λέξεις Κλειδιά: γεωγραφική και χρονική αποδέσμευση, διευκόλυνση εξατομικευμένων μαθησιακών εμπειριών, εξορθολογισμός διαδικασίας αξιολόγησης

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 10/03/2023

Συγγραφείς:

Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο