ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Αποθετήριο

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού δωματίου απόδρασης (escape room) με χρήση πλαισίου βασισμένου στις αρχές της Σχεδιαστικής Σκέψης (design thinking) και της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (generative AI)

Σύντομη Περιγραφή

Η παρουσίαση επικεντρώνεται στον σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Δωματίων Απόδρασης (Educational Escape Rooms – EERs) χρησιμοποιώντας ένα μαθητοκεντρικό πλαίσιο (Room2Educ8) βασισμένο στις αρχές της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking). Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα EERs μπορούν να κάνουν τη διαδικασία μάθησης μια διασκεδαστική εμπειρία, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και να βελτιώσουν την απόκτηση γνώσεων. Επιπλέον, δίνονται λεπτομερείς κατευθυντήριες αρχές για την διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός EER με τη συνδρομή εφαρμογών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence – genAI) όπως τα ChatGPT και Midjourney, περιλαμβανομένων του καθορισμού εκπαιδευτικών στόχων, της σύλληψης ιδεών, της δημιουργίας σεναρίου, της ανάπτυξης γρίφων, της αξιολόγησης της εμπειρίας των μαθητών, και της τεκμηρίωσης ολόκληρης της διαδικασίας.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 29/10/2023

Συγγραφείς:

Fotaris Panagiotis, Principal Lecturer in Digital Games and User Experience Design, University of Brighton

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο