ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Διδασκαλία Επιστημών στην Αγγλική Γλώσσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε περιβάλλοντα μη φυσικών ομιλητών της Αγγλικής (ΕΜΙ): Προκλήσεις, Προτάσεις, Καλές Πρακτικές

Σύντομη Περιγραφή

Θα συζητήσουμε το ρόλο της Αγγλικής Γλώσσας ως μέσον Διδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο (English Medium Instruction). Θα αξιοποιήσουμε ερευνητικά δεδομένα από ερωτηματολόγια, συμμετοχική παρατήρηση, μαρτυρίες φοιτητών/τριών και μελών ΔΕΠ, για να αναδείξουμε προκλήσεις για τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους καθώς και εφαρμοσμένες πρακτικές αντιμετώπισης δυσκολιών που απορρέουν από την διδασκαλία-μάθηση-αξιολόγηση του ακαδημαϊκού περιεχομένου με μέσον την ξένη γλώσσα. Θα παρουσιάσουμε παράδειγμα συνδυαστικής διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας και Επιστημονικού Περιεχομένου μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας NEARPOD και της αξιοποίησης της πλατφόρμας ως εργαλείο, συγκεντρωτικά, για Flipped Classroom, Gamification, Academic Discussion/ Interaction, Skills Integration, και Formative Assessment. Θα παρουσιάσουμε παράδειγμα εφαρμογής κριτικής ανάλυσης μέσω ενός Serious Game για Assessment for Learning. Θα αναδείξουμε τον οργανικό και/ή επικουρικό ρόλο του AI (Chat GPT, κτλ.) στην υλοποίηση των Αγγλόφωνων Προγραμμάτων στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 29/10/2023

Συγγραφείς:

Κοκκίνου Ουρανία, ΕΕΠ, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο