ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Η αξιοποίηση του mentoring στο διδακτικό έργο των διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο της εισήγησης θα παρουσιαστούν: α) η έννοια του mentoring, β) ο σκοπός και οι στόχοι του mentoring στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γ) ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του μέντορα, δ) τα οφέλη αξιοποίησης του mentoring τόσο για τον προστατευόμενο (mentee), τόσο για τον μέντορα, όσο και για τη δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζεται. Επίσης θα παρουσιαστεί ένα μοντέλο ανάπτυξης μεντορικής- συμβουλευτικής σχέσης σύμφωνα με τις αρχές της προσωποκεντρικής θεώρησης,  η εφαρμογή του οποίου μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Λέξεις Κλειδιά: mentee, mentoring, μεντορική – συμβουλευτική σχέση, μέντωρ

Πληροφορίες

Μαθησιακά Αντικείμενα: Δραστηριότητα
Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 24/11/2022

Συγγραφείς:

Βαλκάνος Ευθύμιος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο