ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Η χρήση της τέχνης στη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο της εισήγησης θα αναφερθούμε αρχικά στους λόγους που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση έργων τέχνης στο διδακτικό έργο των διδασκόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα μοντέλα παρατήρησης έργων τέχνης, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία,  δίνοντας έμφαση στο μοντέλο του Perkins. Κατόπιν θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι φάσεις του μοντέλου Perkins, μέσα από την επεξεργασία πίνακα ζωγραφικής του Homer «Το σχολείο της εξοχής». Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με τη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση έργων τέχνης στη σύγχρονη διδακτική πράξη.

Λέξεις Κλειδιά: βιωματική μάθηση, συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο