ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Νέες προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας στις Οικονομικές Επιστήμες (1/2)

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία των Οικονομικών Επιστημών αποτελεί μια δυναμική διαδικασία καθώς θα πρέπει να συνδυάζει ένα πολυδιάστατο σύνολο θεωριών με τις συνθήκες που επικρατούν στην πραγματική οικονομία και στις αγορές, σε συνάρτηση πάντα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες των φοιτητών. Στα πλαίσια των δυο Επιμορφωτικών προγραμμάτων θα παρουσιαστούν, στη βάση της τρέχουσας βιβλιογραφίας, νέες προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας με σκοπό την πιο αποτελεσματική επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Πιο συγκεκριμένα οι ενότητες που θα αναλυθούν στο 1ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορούν στο σχεδιασμό ενός μαθήματος, στη διαμόρφωση των διαλέξεων, στις τεχνικές για την ενεργοποίηση του μηχανισμού deep learning και στους τρόπους αξιολόγησης.

Λέξεις Κλειδιά: deep learning, διάλεξη, στρατηγική αξιολόγησης, σχεδιασμός μαθήματος

Πληροφορίες

Επίπεδο: Προχωρημένο
Ημερομηνία: 09/12/2022

Συγγραφείς:

Κύρτσου Κατερίνα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο