ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών για τη συμπερίληψη φοιτητών με αναπηρία (1/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του Επιμορφωτικού προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση μεθόδων και μέσων για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού σε κατάλληλη προσβάσιμη μορφή. Στόχος του Επιμορφωτικού προγράμματος είναι, επίσης, η απόκτηση βασικών γνώσεων για την εφαρμογή μεθόδων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση των φοιτητών με αναπηρία και τις προσαρμογές που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών.

Λέξεις Κλειδιά: αναπηρία, βοηθήματα προσβασιμότητας, ηλεκτρονική προσβασιμότητα, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, χωρική προσβασιμότητα

Πληροφορίες

Επίπεδο: Μεσαίο
Ημερομηνία: 11/01/2023

Συγγραφείς:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο