ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Τεχνολογίες εμβύθισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (2/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στην δεύτερη διάλεξη της θεματικής με τίτλο “Τεχνολογίες εμβύθισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” θα παρουσιαστεί λογισμικό τεχνολογιών εμβύθισης με έμφαση στην Εικονική Πραγματικότητα και θα παρουσιαστούν περιπτώσεις χρήσης στην Τριτοβάθμια (και όχι μόνο) εκπαίδευση. Τέλος θα συνεχιστεί η πρακτική άσκηση σε συγκεκριμένα εργαλεία όπου οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας

Λέξεις Κλειδιά: βιωματική μάθηση, εικονική πραγματικότητα, εκπαιδευτική τεχνολογία, τεχνολογίες εμβύθισης, τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πληροφορίες

Επίπεδο: Μεσαίο
Ημερομηνία: 01/06/2023

Συγγραφείς:

Καζανίδης Ιωάννης, Τμήμα Πληροφορικής, ΔΙΠΑΕ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο