ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Τεχνολογίες εμβύθισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (1/2)

Σύντομη Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο οι λεγόμενες τεχνολογίες εμβύθισης. Με αυτόν τον όρο εννοούμε τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν τον χρήστη να “εμβυθιστεί” σε έναν εικονικό κόσμο και ειδικότερα τις τεχνολογίες της Επαυξημένης, Εικονικής και Μικτής Πραγματικότητας. Στην πρώτη διάλεξη της θεματικής με τίτλο “Τεχνολογίες εμβύθισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” αρχικά θα αναφερθούμε σε αυτές τις τεχνολογίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε βέλτιστες πρακτικές και πως αυτές αξιοποιούνται στην εκπαίδευση. Στο τέλος της διάλεξης θα γίνει παρουσίαση ελεύθερου λογισμικού Επαυξημένης Πραγματικότητας και πρακτική άσκηση (hands on experience) .

Λέξεις Κλειδιά: βιωματική μάθηση, εκπαιδευτική τεχνολογία, επαυξημένη πραγματικότητα, τεχνολογίες εμβύθισης, τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πληροφορίες

Επιστήμες: Εκπαίδευση
Επίπεδο: Μεσαίο
Ημερομηνία: 24/05/2023

Συγγραφείς:

Καζανίδης Ιωάννης, Τμήμα Πληροφορικής, ΔΙΠΑΕ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο