ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Αποθετήριο

Μέθοδοι και τεχνικές, αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέθοδοι e-assessment, πρακτική αξιολόγηση

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος της επιμορφωτικής ενότητας είναι να συζητήσει τις προσεγγίσεις αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες συνδυάζουν τις τυπικές-άμεσες μεθόδους αξιολόγησης με τις μη τυπικές ή έμμεσες μεθόδους αξιολόγησης  καθώς και τις μεθόδους που υποβοηθούνται από τη χρήση της Τεχνολογίας. Η ενότητα εκκινά από την παραδοχή ότι η διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης και αξιολόγησης συνιστούν μια ενιαία διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων και εστιάζει στην τεχνική της μάθησης ομιλήκων και της αξιολόγησης ομιλήκων ως περίπτωση-μελέτης για την διαμορφωτική και περιοδική αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών.

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση, μέθοδοι αξιολόγησης

Πληροφορίες

Επίπεδο: Μεσαίο
Ημερομηνία: 30/10/2023

Συγγραφείς:

Συτζιούκη Μαρία, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο