ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Εναρκτήρια συνάντηση – Μαθησιακό Συμβόλαιο – Syllabus

Σύντομη Περιγραφή

Προσεγγίζεται η σημασία και η συμβολή της εναρκτήριας συνάντησης και του μαθησιακού συμβολαίου στην εκπαιδευτική διεργασία αλλά και στη διαμόρφωση του syllabus ενός μαθήματος/προγράμματος. Παρουσιάζονται και συζητούνται παραδείγματα καλών πρακτικών σε διά ζώσης αλλά και ηλεκτρονικά μαθήματα και θα γίνεται ανταλλαγή των εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεων των συμμετεχόντων μέσα από ομάδες εργασίας.

Λέξεις Κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, εναρκτήρια συνάντηση, ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, μαθησιακό Συμβόλαιο

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 14/10/2022

Συγγραφείς:

Παυλή Κορρέ Μαρία, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο