ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Αποθετήριο

Σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων: θεωρία και πρακτικές εφαρμογές (2/2)

Σύντομη Περιγραφή

Σε συνέχεια της 3ης Συνεδρίας, στην 4η Συνεδρία θα αναλύσουμε τη διαδικασία καθορισμού και οργάνωσης του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τι περιλαμβάνει και πώς πραγματοποιείται ο σχεδιασμός του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας, τόσο μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων όσο και την πρακτική άσκηση, που θα πραγματοποιηθεί ατομικά και σε επίπεδο ομάδας.

Λέξεις Κλειδιά: βήματα σχεδιασμού, διδακτική ενότητα, εξαμηνιαίο μάθημα, περιεχόμενο, πρόγραμμα

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 10/10/2022

Συγγραφείς:

Παμπούρη Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο