ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Προτάσεις για την διδακτική αξιοποίηση των ψηφιακών παρουσιάσεων-αφισών-χρονογραμμών- συννεφόλεξων

Σύντομη Περιγραφή

Στον σύγχρονο ψηφιακό μας κόσμο, μεγάλος όγκος πληροφοριών που διαμοιράζεται και επικοινωνείται έχει τη μορφή εικόνας ή βίντεο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Χρησιμοποιώντας οπτικές αναπαραστάσεις των πληροφοριών ενισχύεται η κατανόηση, υποβοηθάται η διατήρηση των πληροφοριών στη μνήμη, αυξάνεται η εμπλοκή των θεατών και απλοποιείται η επικοινωνία.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και αντίστοιχες ψηφιακές εφαρμογές για τη διευκόλυνση της οπτικής αναπαράστασης των πληροφοριών, παραδείγματα των οποίων θα παρουσιαστούν σε αυτή τη συνεδρία.

Λέξεις Κλειδιά: αναπαράσταση, διαδραστικές οπτικοποιήσεις, δυναμικές αναπαραστάσεις, μάθηση με πολυμέσα, οπτικοποίηση

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 31/03/2023

Συγγραφείς:

Λεύκος Ιωάννης, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο