ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Χρήση νέων ψηφιακών περιβαλλόντων στη διδασκαλία

Σύντομη Περιγραφή

Σε ένα διαδικτυακό / συνδεδεμένο κόσμο, η ιδέα της διαμοίρασης των ψηφιακών υλικών στην εκπαιδευτική κοινότητα, κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς. Η αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού, η ανασύνθεση και η αναδιανομή του, γίνεται εύκολα μέσα από κατάλληλες εφαρμογές, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τις κατάλληλες πολιτικές αδειοδότησης του ψηφιακού περιεχομένου. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν το υπόβαθρο της συνεδρίας, με παράλληλη παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: Web 2.0, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, μάθηση και διαδίκτυο, παιδαγωγική 2.0

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 24/03/2023

Συγγραφείς:

Λεύκος Ιωάννης, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο