ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων: θεωρία και πρακτικές εφαρμογές (1/2)

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός της 3ης Συνεδρίας “Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διδακτικών ενοτήτων: θεωρία και πρακτικές εφαρμογές” είναι να αναδειχθεί η σημασία που έχει για την αποτελεσματική μάθηση ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η δόμηση μίας διδακτικής ενότητας στο πλαίσιο ενός μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν επιμέρους θέματα, όπως τα στάδια σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας, ο τρόπος διατύπωσης του εκπαιδευτικού σκοπού και των στόχων κ.λπ. τόσο μέσα από την θεωρητική τους προσέγγιση όσο και μέσα από πρακτική άσκηση.

Λέξεις Κλειδιά: διδακτική ενότητα, εκπαιδευτικός σκοπός, στόχοι, σχεδιασμός

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 06/10/2022

Συγγραφείς:

Παμπούρη Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο