ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Storytelling technique:teaching through stories /Διδάσκοντας με ιστορίες: η αφηγηματική τεχνική ως εργαλείο βιωματικής μάθησης

Σύντομη Περιγραφή

Η αφήγηση ιστοριών αναδεικνύεται ως ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας για τους ενήλικες μαθητές, προσφέροντας πληθώρα ωφελειών που ενισχύουν την εκπαιδευτική εμπειρία τους. Αναδεικνύει την ακαδημαϊκή περιπέτεια με εμπνευσμένες αφηγήσεις, καθιστώντας την μαθησιακή διαδικασία ως ένα πιο συναρπαστικό και συναισθηματικά εμπλουτισμένο ταξίδι. Επιπλέον, η πρακτική αυτή αποτελεί πολύτιμο εργαλείο που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή, τη βαθιά κατανόηση του περιεχομένου, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης. Από την προσωπική επίτευξη έως την κοινωνική αλληλεπίδραση, η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μία ουσιώδη διδακτική πρακτική που εμπλουτίζει τη μάθηση των ενηλίκων.

Λέξεις Κλειδιά: αφηγηματική τεχνική, βιωματική μάθηση

Πληροφορίες

Μαθησιακά Αντικείμενα: Παρουσίαση
Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 15/05/2024

Συγγραφείς:

Παναγιωτίδου Σοφία, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο