ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Η αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής

Σύντομη Περιγραφή

Στην εισήγηση παρουσιάζεται και αναλύεται η συμβολή του mentoring στο πλαίσιο της
πανεπιστημιακής παιδαγωγικής, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύεται η έννοια του mentoring και προσδιορίζεται το
περιεχόμενό του, όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά επιστημονικά κείμενα. Στο δεύτερο μέρος
αναλύεται ο όρος πανεπιστημιακή παιδαγωγική και περιγράφεται η συμβολή του στην υποστήριξη του
έργου των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση
συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση του mentoring το πλαίσιο της
πανεπιστημιακής παιδαγωγικής.

Λέξεις Κλειδιά: mentee, mentoring, μέντωρ, συμβουλευτική καθοδήγηση

Πληροφορίες

Μαθησιακά Αντικείμενα: Παρουσίαση
Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 14/11/2023

Συγγραφείς:

Φραγκούλης Ιωσήφ, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο