ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Φιλικά Πανεπιστημιακά Περιβάλλοντα για Άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Σύντομη Περιγραφή

Οι αλλαγές στην κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική, όπως αποτυπώνονται στη νομοθεσία, βελτίωσαν την πρόσβαση των ατόμων με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές, νοητικές και ψυχικές διαταραχές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαιτούνται καινοτόμες προσεγγίσεις και μέτρα για τη δημιουργία, την επέκταση και τη βελτίωση των εμπειριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Τι μπορεί να προσφέρει η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μαθητές με αναπτυξιακές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, και τι επίδραση μπορεί να έχουν αυτοί οι φοιτητές στους συνομηλίκους τους, στους καθηγητές και στις κοινότητες των Πανεπιστημίων είναι προς διερεύνηση. Ο αυτισμός είναι μια δια  βίου αναπτυξιακή κατάσταση που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο επικοινωνεί και συσχετίζεται με άλλους γύρω του, τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται την πραγματικότητα. Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού εκδηλώνονται σε φάσμα. Επηρεάζει διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους. Ένα ποσοστό ατόμων με αυτισμό είναι μέσης ή υψηλής νοητικής ικανότητας με δυνατότητες  να κατακτήσουν ακαδημαϊκούς στόχους, αν και ορισμένα άτομα παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση. Ο αυτισμός μπορεί να οδηγήσει σε τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς, που φαίνονται αναίτια άκαμπτοι ή επαναλαμβανόμενοι, σε δυσκολίες κατανόησης των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σε δυσκολίες συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών με συμβατικούς τρόπους. Από την άλλη, πολλά αυτιστικά άτομα έχουν συγκεκριμένα χαρίσματα, όπως η ικανότητα να διατηρούν έντονη εστίαση σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, να υιοθετούν αντισυμβατικές οπτικές γωνίες στην επίλυση προβλημάτων, να μπλέκονται για ώρα με το εργασιακό αντικείμενο από το οποίο προσελκύονται ή να εντοπίζουν λάθη τα οποία σε άλλη περίπτωση θα παραβλέπονταν.  Αυτά τα ισχυρά χαρακτηριστικά των αυτιστικών ατόμων, ως επαγγελματιών σε ορισμένους τομείς, είναι που αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις διεθνώς.

Λέξεις Κλειδιά: αναπτυξιακές διαταραχές- αυτισμός, προσαρμογή, πρόσβαση, συμπερίληψη, τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πληροφορίες

Επίπεδο: Μεσαίο
Ημερομηνία: 13/11/2023

Συγγραφείς:

Συριοπούλου Χριστίνα, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο