ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Θεωρίες Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Εμπειρική Μάθηση και Γνωσιακή Προσέγγιση. Μη τυπική μάθηση και άτυπες δεξιότητες: πρακτικές εφαρμογές (2/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στη δεύτερη ενότητα Θεωρίες Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επιχειρείται μια συνθετική προσέγγιση των θεωριών της μάθησης στο χώρο εργασίας, των θεωριών μάθησης ενηλίκων και των γνωστικών θεωριών και η παρουσίασή τους ως προς τα κριτήρια που αφορούν τον σχεδιασμό περιγραμμάτων διδασκαλίας και την υλοποίηση πρακτικών μάθησης. Κεντρική έννοια-αρχή στη διαμόρφωση περιβάλλοντος μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και μορφών επάρκειας (comptences). Στην ενότητα περιλαμβάνονται εργαστήρια που αφορούν την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων αλλά και δεξιοτήτων ηγεσίας.

Λέξεις Κλειδιά: εμπειρική μάθηση, μάθηση στο χώρο εργασίας, μαθησιακά αποτελέσματα

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 20/09/2022

Συγγραφείς:

Συτζιούκη Μαρία, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο