ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Μάθηση βασισμένη στο Πρόβλημα (Problem-Based Learning)

Σύντομη Περιγραφή

Η Μάθηση η οποία βασίζεται στο Πρόβλημα ή προβληματοκεντρική μάθηση (Problem-Based Learning) είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος στην οποία η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω επίλυσης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου και όχι μέσω της απευθείας παράθεσης στοιχείων και εννοιών. Η PBL μπορεί επίσης να επιτύχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας, εργασίας σε ομάδες, εύρεσης και αξιολόγησης πηγών, και δια βίου μάθησης. Σε αυτή τη συνάντηση θα παρουσιαστούν ορισμένα εφαρμοσμένα μοντέλα PBL με έμφαση στο μοντέλο του Aalborg. Επίσης θα παρουσιαστεί η εμπειρία από τη χρήση του μοντέλου αυτού σε μαθήματα στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα πλεονεκτήματα καθώς και οι σχετικές προκλήσεις. Τέλος, θα συζητηθούν προτάσεις των συμμετεχόντων για χρήση του μοντέλου αυτού σε άλλα μαθήματα στο πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 10/05/2023

Συγγραφείς:

Ταμπούρης Ευθύμιος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο