ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Μάθηση μέσα από το Παιχνίδι

Σύντομη Περιγραφή

Το παιχνίδι θεωρείται εγγενές στοιχείο της εκπαίδευσης και αυτό γίνεται φανερό αν αναλογιστούμε την αξιοποίησή του στη μάθηση πριν ακόμη η Παιδαγωγική και η Διδακτική οργανωθούν ως επιστημονικά πεδία. Σήμερα συναντάται μια ποικιλία προσεγγίσεων, εντός και εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, με κυρίαρχες τις α) Gammification – Παιγνιοποίηση, β) Edutainment – Ψυχαγωγική Μάθηση και γ) Game based Learning – Μάθηση μέσω του Παιχνιδιού. Gamification: αξιοποιούνται στοιχεία παιχνιδιού, όπως πόντοι, βραβεία και κατάταξη, σε μη παιγνιώδη περιβάλλοντα, για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών. Edutainment: συνδυάζεται η εκπαίδευση με την ψυχαγωγία για να ενισχυθεί η ευχάριστη διάθεση και η θετική εκπαιδευτική εμπειρία. Χρησιμοποιούνται στοιχεία όπως η αφήγηση ιστοριών, τα διαδραστικά μέσα με χαρακτηριστικά ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, ώστε να υλοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Game Based Learning: αξιοποιεί τις δραστηριότητες και το πλαίσιο παιχνιδιών για να προσεγγίσει σημαντικές δεξιότητες και έννοιες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία και η δημιουργικότητα, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων εξερεύνησης και την ανακάλυψης.

Λέξεις Κλειδιά: edutainment – ψυχαγωγική Μάθηση, εσωτερικά κίνητρα συμμετοχής, μάθηση μέσω του Παιχνιδιού, παιγνιοποίηση

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 05/05/2023

Συγγραφείς:

Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο