ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Μέθοδοι και πρακτικές δημιουργίας και υποστήριξης online καινοτήτων μάθησης. Περιβάλλοντα και πλατφόρμες

Σύντομη Περιγραφή

Λέξεις Κλειδιά: Miro, Online κοινότητες μάθησης, OpenEclass, Pingboard, Zoom addons, δραστηριότητες, οργάνωση, πρακτικές

Πληροφορίες

Επιστήμες: Εκπαίδευση
Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 18/05/2023

Συγγραφείς:

Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο