ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Αποθετήριο

Πλατφόρμες και καλές πρακτικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Αξιοποίηση των εργαλείων του Open eclass στην υποστήριξη σύγχρονων διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων)

Σύντομη Περιγραφή

Οι σύγχρονες πλατφόρμες συστημάτων διαχείρισης της μάθησης, όπως το OpenEclass, προσφέρουν συνήθως ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που διευκολύνουν τη διαδικτυακή διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση. Τα εργαλεία κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως Διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου, Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Συνεργασίας, καθώς και Αξιολόγησης και Ανατροφοδότησης. Επίσης, για κάθε εργαλείο το σύστημα δίνει ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών επιλογών υλοποίησης. Οι αυξημένες δυνατότητες που προσφέρονται και η πολυπλοκότητα που δημιουργείται, αρχικά μπορεί να λειτουργήσουν ως περιοριστικός παράγοντας της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του συστήματος. Από την άλλη όμως μπορούν, αν αξιοποιηθούν σωστά, να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση, διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου, επικοινωνία και συνεργασία, σύγχρονο διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 17/03/2023

Συγγραφείς:

Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο