ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom)

Σύντομη Περιγραφή

Η Αντεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom) είναι μια διδακτική προσέγγιση στην οποία οι παραδοσιακοί ρόλοι των δραστηριοτήτων εντός και εκτός τάξης αντιστρέφονται. Σε μια Αντεστραμμένη τάξη, οι μαθητές προσεγγίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος πριν από τη συνάντηση στην τάξη, συνήθως μέσω διαλέξεων βίντεο, πολυτροπικών κειμένων ή άλλου υλικού. Στη συνέχεια, ο χρόνος της τάξης αξιοποιείται για διαδραστικές και συνεργατικές δράσεις εφαρμογής και διερεύνησης, όπως συζητήσεις, επίλυση προβλημάτων και ομαδικά έργα. Η ιδέα πίσω από την Αντεστραμμένη τάξη είναι ότι οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν τις στοιχειώδεις και βασικές έννοιες και δεξιότητες του μαθήματος πριν τη συνάντηση της τάξης, με τον δικό τους ρυθμό και στο οικείο τους περιβάλλον. Στη συνέχεια, έρχονται στην τάξη προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν, να διερευνήσουν και να εμβαθύνουν στα αντικείμενα του μαθήματος, μέσω της ενεργής ενασχόλησης με τους συμμαθητές τους. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται ότι δημιουργεί στους μαθητές περισσότερα κίνητρα και περιβάλλον ευρύτερης και πιο ενεργής συμμετοχής, σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο όπου σημαντικό τμήμα της συνάντησης στην τάξη έχει το χαρακτήρα της διάλεξης.

Λέξεις Κλειδιά: αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, κουλτούρα μάθησης

Πληροφορίες

Επίπεδο: Εισαγωγικό
Ημερομηνία: 28/04/2023

Συγγραφείς:

Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο